Derneğimizin Amaçları

1- Gerek Türk uyruğunda ve gerekse yabancı uyrukta olsun, mezhep ayırt etmeksizin Hristiyan inancını benimsemiş herkesin Kutsal Kitap hakkında bilgilendirilmesi ve ibadet ihtiyaçlarının karşılanması için çaba sarf etmek,

2-Kutsal Kitabın ve Hristiyanlığın ne olduğunu, ne olmadığını anlatmak, açıklamak ve tebliğ etmek. Bu konuda her türlü yazılı, sözlü, görsel materyaller hazırlamak ve kişilerin bu materyallere ulaşmalarına yardımcı olmak veya yapanlara her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunmak.

3- Amacı konusuna uygun olarak her türlü taşınır ve taşınmaz mallar satın almak, kiralamak, inşa etmek, restore etmek veya bunları yapanlara yardımcı olmak. Bunların üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak. Bu hakları tesis edebilme, kaldırabilme ve değiştirebilme yetkilerine sahip olmak, Kilise kuran veya kurmak isteyen gerçek veya tüzel kişi yada kişilere her türlü ayni yada nakdi yardımda bulunmak.

4-Türkiye’de din ve inanç hürriyetinin, Evrensel İnsan Hakları Hukuku’na paralel bir şekilde gelişmesi için çaba sarf etmek,

5-Din ve inanç hürriyetinin geliştirilmesi bakış açısıyla, toplumda bulunan ön yargıların azaltılması ve bir hoşgörü kültürünün geliştirilmesi için çaba sarf etmek,

6- Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, afet, savaş ve olağanüstü zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, giyecek, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, iş kurma, konut edinme vb. konularda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak.